Wiadomości

Akcja -"Bezpieczne ferie, bezpieczna wieś" w Gębarzewie

25 stycznia 2023, 22:58, Mn
nadesłane
Bezpieczne Ferie, Bezpieczna Wieś ? takim hasłem nowy rok zaczęli mieszkańcy Gębarzewa.
Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Gębarzewo tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych zorganizowało pogadankę profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa w trakcie ferii a także szeroko pojętego bezpieczeństwa dla mieszkańców wsi. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono wykwalifikowaną kadrę z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie z Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii oraz Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z Gniezna.
 
W trakcie pogadanki najmłodsi uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach na jakie można natknąć w sieci, jak również o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu czy przy drodze. Strażacy przekazali najmłodszym zasady zgłaszania interwencji takie jak określenie miejsca, czasu zdarzenia oraz podania szczegółowych informacji co do osoby poszkodowanej. Zapoznano również młodzież co do zasad udzielania pierwszej pomocy.
 
Rodzice przeszli szybki kurs udzielania pierwszej pomocy dla poszczególnych grup wiekowych od noworodka do osoby dorosłej ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo własne oraz ogólnie przyjęte zasady dotyczące zgłaszania interwencji. Spotkanie ze strażakami podzielone było na 3 bloki tematyczne, pierwszy z nich dotyczył resuscytacji krążeniowo oddechowej gdzie każdy z uczestników miał możliwość sprawdzenia się w pozorowanej scence i pracy na fantomie, drugi dotyczył hipotermii i niebezpieczeństwa związanego z wychłodzeniem organizmu i trzeci temat dotyczył niebezpieczeństwa wynikającego z zatrucia tlenkiem węgla.
 
Zarówno dorośli jak i młodzież aktywnie uczestniczyli w zajęciach, co z pewnością przełoży się na świadomość co do bezpieczeństwa.
 
Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Gębarzewo planuje kolejne spotkania związane z szeroko pojętą profilaktyką oraz edukacją dla najmłodszych oraz tych trochę starszych.

Fotoreportaż


1/4 Gębarzewo

1/4 Gębarzewo

2/4 Gębarzewo

2/4 Gębarzewo

3/4 Gębarzewo

3/4 Gębarzewo

4/4 Gębarzewo

4/4 Gębarzewo

Podziel się

Komentarze

Zobacz także


Pozostałe wiadomości