Kontakt

TELEWIZJA GNIEZNO
ul. Roosevelta 53
62-200 GNIEZNO


Redaktor naczelny: Marek Krzemiński
tel. +48 602 274 382
redakcja@tv.gniezno.pl

 

Nadawca podlega jurysdykcji polskiej, a organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 01-015 Warszawa, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9