Wiadomości

Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

8 listopada 2022, 08:43, Inf.prasowa
7 listopada 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie (powiat gnieźnieński) odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.
Uroczystość wręczenia promes rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Tomaszowi Grelakowi.
 
11 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz 19 z terenu powiatu wrzesińskiego otrzymało promesy na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.
 
W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli znamienici goście w osobach:
 
Zbigniew Hoffman – Minister, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych;
Zbigniew Dolata – Poseł na Sejm RP,
Aneta Niestrawska – Vicewojewoda wielkopolski;
Łukasz Grabowski – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu,
bryg. Tomasz Grelak  – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
bryg. Mariusz Dębski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie,
st.bryg. Piotr Trawiński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
Szymon Robaszkiewicz – Wójt Gminy Niechanowo
Podczas uroczystości Dziecięca Drużyna Pożarnicza oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działające przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Niechanowa wykonały pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także musztry. Przedstawiono również działalność obu grup na przestrzeni minionych lat.
 
5 września br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 milionów złotych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). W Wielkopolsce funkcjonują Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy aż 848 jednostkach OSP. Z tego tytułu województwo wielkopolskie otrzymało na ten cel 4 235 000 zł z czego:
 
71 910 zł zostało przyznane dla 11 MDP z terenu powiatu gnieźnieńskiego;
117 780 zł zostało przyznane dla 19 MDP z terenu powiatu wrzesińskiego.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.
 
Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

Fotoreportaż


1/6 Promesy

1/6 Promesy

2/6 Promesy

2/6 Promesy

3/6 Promesy

3/6 Promesy

4/6 Promesy

4/6 Promesy

5/6 Promesy

5/6 Promesy

6/6 Promesy

6/6 Promesy

Podziel się

Komentarze

Zobacz także


Pozostałe wiadomości