Wiadomości

Spektrometr o wartości blisko 1 mln zł od WOŚP w darze dla Pracowni Mikrobiologii

19 stycznia 2024, 17:20, źródło Szpital Pomnik Chrztu Polski
Spektrometr o wartości blisko 1 mln zł od WOŚP w darze dla Pracowni Mikrobiologii

 

Spektrometr o wartości blisko 1 mln zł od WOŚP w darze dla Pracowni Mikrobiologii

 Spektrometr pozwalający na bardzo szybką identyfikację drobnoustrojów przy zastosowaniu zaawansowanej technologii został zainstalowany w Pracowni Mikrobiologii Laboratorium Analitycznego. Aparat MALDI Biotyper-BD sirius IVD System Szpital otrzymał z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach 31-ego Finału WOŚP, którego hasłem było "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!"

 

Spektrometr masowy typu MALDI-TOF tworzy widma unikatowego profilu białkowego badanego mikroorganizmu (białka rybosomalne), tzw. molekularny „odcisk palca”, który jest następnie porównywany z referencyjną bazą danych. Dzięki tej technice uzyskujemy szybką i dokładną klasyfikację taksonomiczną nieznanych organizmów na poziomie rodzaju lub gatunku, w próbce badanej. Na wyniki analizy bakterii czeka się zaledwie klika minut, co w porównaniu z 24-48 godzinnym czasem potrzebnym do identyfikacji drobnoustrojów metodami biochemicznymi jest dużą oszczędnością czasu. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku próbek klinicznych. Ponadto wykorzystanie spektrometrii mas typu MALDI-TOF umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych i strzępkowych oraz takich, których nie można zidentyfikować metodami biochemicznymi.

 

            Dysponując spektrometrem masowym typu MALDI-TOF czas identyfikacji mikroorganizmów możemy znacznie zredukować. Skrócenie czasu diagnostyki patogenu może uratować życie pacjenta, poprzez trafną diagnozę i zastosowanie odpowiedniej antybiotykoterapii - mówi dr Marcelina Jaworska.

 

            Posiadanie aparatu opartego na identyfikacji drobnoustrojów opartej na MALDI-TOF MS w rutynowym badaniu diagnostycznym pozwoli na uzyskaniu znacznie większej dokładności identyfikacji w porównaniu z konwencjonalnymi technikami fenotypowymi, przede wszystkim poprzez eliminację subiektywizmu oceny struktur morfologicznych przez diagnostę, stosunkowo niskim jednostkowym kosztem analizy i szybkim czasem realizacji wyników wynoszącym zaledwie kilka minut dla pojedynczej próbki. Warto mieć świadomość, że np. dla tak wrażliwej grupy pacjentów, jak pacjenci pediatryczni wynik otrzymany w tak krótkim czasie stanowi „złoty środek” decydujący o natychmiastowym wdrożeniu leczenia - dodaje Elżbieta Rakowska, kierownik Laboratorium Analitycznego Szpitala Pomnik Chrztu Polski

 

 Mając na względzie również to, że coraz częściej etiologia zakażeń, również inwazyjnych, może być grzybicza, posiadając aparat działający na metodzie MALDI-TOF MS możliwe jest poszerzenie diagnostyki i uzyskanie odpowiedzi o identyfikacji grzybiczego czynnika etiologicznego. jest istotnym postępem technologicznym w diagnostyce mykologicznej i stanowi alternatywę dla czasochłonnej i pracochłonnej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych/dermatofitów opartej o cechy morfologiczne oraz sekwencjonowanie DNA.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także


Pozostałe wiadomości