Wiadomości

Otwarto salę edukacyjną "Ognik"

29 listopada 2023, 15:52, źródło KPPSP w Gnieźnie
29 listopada 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie nastąpiło uroczyste otwarcie sali edukacyjnej ?Ognik?.
W uroczystości udział wzięli:
 
- bryg. Robert Natunewicz – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 
- bryg. Lucyna Rudzińska - wojewódzki koordynator ds. prewencji społecznej KW PSP w Poznaniu,
 
- Mariusz Mądrowski  - etatowy członek zarządu powiatu gnieźnieńskiego,
 
- Tomasz Budasz - prezydent miasta Gniezna,
 
- Łukasz Kaszyński - dyrektor ds. edukacji i sportu powiatu gnieźnieńskiego,
 
a także przedstawiciele instytucji i firm, którzy wsparli finansowo oraz rzeczowo realizację projektu.
 
Punktualnie o godzinie 10:00 komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie – bryg. Marta Kacprzycka przywitała przybyłych gości, a następnie przy pomocy krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiła zarys projektu od początkowego pomysłu do jego realizacji.
 
Po przemówieniach zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, która symbolizuje otwarcie nowej sali edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.
 
Dwa pomieszczenia, które zostały dostosowane do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego, wyposażono w sprzęt oraz materiały edukacyjne przybliżające zagrożenia z jakimi możemy się spotkać w życiu codziennym. Realizacja powyższego projektu była możliwa dzięki funduszom z dotacji, wpływom środków finansowych oraz rzeczowych od sponsorów oraz przeprowadzeniu remontu własnym sumptem w ramach modernizacji budynku na cele edukacyjne.
 
W sali edukacyjnej „Ognik” przeszkoleni strażacy prowadzić będą zajęcia szkoleniowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z zakresu bezpieczeństwa pożarowego z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, pożarniczego, mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych oraz rzeczywistych scenek.
 
Dzięki urządzeniom, w które „Ognik” został wyposażony uczestnikom zajęć można pokazać między innymi pożary w kuchni, sypialni, przewodzie kominowym, a także przedstawić zasady spalania materiałów palnych. Rolą strażaków jest wytłumaczenie uczestnikom zajęć jak ustrzec się np. przed zatruciem tlenkiem węgla, jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.
 
Dodatkowo należy podkreślić, że pomysłodawcą oraz autorem murali znajdujących się w salce edukacyjnej jest Pani Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie – bryg. Marta Kacprzycka.
 
Ponadto w przystępny sposób przedstawiony będzie podręczny sprzęt gaśniczy oraz sposób jego użycia, zasady działania systemu sygnalizacji pożaru, a także zasady prawidłowego zgłaszania zdarzenia na europejski numer alarmowy 112.
 
Ważnym atutem tej salki edukacyjnej jest również to, że znajduje się ona na parterze w niezależnym budynku. Dzięki temu jest ona dostępna zarówno dla przedszkolaków, osób starszych jak i osób niepełnosprawnych oraz nie wpływa stresogennie na uczestników zajęć w związku z zakresem działań strażaków.
 
Zajęcia edukacyjne odbywać się będą raz w tygodniu (środa) w godzinach 9:00-10:15 oraz 10:45-12:00, po uprzednim zapisaniu się (dla grup zorganizowanych). Trwają intensywne prace nad uruchomieniem elektronicznego formularza zapisów. Niemniej jednak do czasu jego uruchomienia zapisy odbywają się poprzez telefoniczny kontakt z Sekcją Kontrolno-Rozpoznawczą KP PSP w Gnieźnie lub sekretariatem tutejszej komendy pod następującymi numerami telefonu: +48 47 771 72 05 lub +48 771 72 00.
 
Wykaz instytucji dotujących oraz darczyńców, którzy przyczynili się do realizacji projektu przedstawia się następująco:
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Powiat Gnieźnieński
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z o.o.
Elektroin s.c. z Kłecka
WAJM Spółka Jawna z Gniezna
TOM TRANS Gniezno Sp. z o.o.
JEREMIAS Sp. z o.o. – System odprowadzania spalin
Prim blue Radosław Górski z Gniezna
Sklepy Jubilerskie SYMIX z Gniezna
SYMIX BIS Jubiler z Gniezna
NOWKAN Krzysztof Nowicki z Mnichowa
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o. Sp. k.
DoMa Wyposażenie sklepów z Łubowa
KAMLINE z Gniezna
Roltech Sławomir Kaczor z Kłecka
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. Polski Producent Armatury Wodociągowej z Gniezna
BUD-BAU Posadzki Spółka Jawna
Pragniemy serdecznie podziękować każdej instytucji, każdej firmie oraz każdej osobie, która przyczyniła się do realizacji niniejszego projektu. Jest to dla nas ogromne wsparcie, które realnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia, życia oraz mienia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego oraz wszystkich osób przybyłych na zajęcia edukacyjne. Kładziemy ogromny nacisk na prowadzenie pogadanek profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, gdyż wyznajemy zasadę „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, a tym samym zwiększamy świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń pożarowych.
 
Opracowanie: sekc. Kamila Kozłowska, mł.bryg. Łukasz Michalak
 
Zdjęcia: sekc. Kamila Kozłowska

Fotoreportaż


1/6 Ognik

1/6 Ognik

2/6 Ognik

2/6 Ognik

3/6 Ognik

3/6 Ognik

4/6 Ognik

4/6 Ognik

5/6 Ognik

5/6 Ognik

6/6 Ognik

6/6 Ognik

Podziel się

Komentarze


Pozostałe wiadomości