Wiadomości

Powstanie ścieżka rowerowa z Osińca do Szczytnik Duchownych.

7 lipca 2024, 19:29, Gmina Gniezno
Gmina Gniezno złożyła w czerwcu br. wniosek o dofinansowanie na zadanie Budowa ścieżki rowerowej Osiniec ? Szczytniki Duchowne w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Budowa ścieżki rowerowej jest jednym z projektów przyjętych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Inwestycja stanowiła przedmiot wielu zapytań i zabiegów,
w szczególności radnego powiatowego Rafała Skweresa,  a także radnego gminnego Jakuba Fryzy.
Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2214P na odcinku 2,72 km. Ścieżka rowerowa rozpoczynać się będzie w Osińcu, od  granicy Miasta Gniezna, a kończyć w pobliżu  szkoły podstawowej w Szczytnikach Duchownych. Projekt budowy przygotował Powiatowy Zarząd Dróg, który przekazał gminie na potrzeby realizacji projektu unijnego. Droga rowerowa wykonana zostanie  z kostki betonowej, zainstalowane zostaną elementy odblaskowe oraz znaki aktywne z podświetleniem LED na przejściach dla pieszych.
Przewidywana całkowita wartość projektu to prawie 4 900 000,00 zł, z czego ponad 
3 400 000,00 zł stanowią środki europejskie. Rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania nastąpi do końca 2024 r.

Podziel się

Komentarze

Zobacz także


Pozostałe wiadomości