Wiadomości

Prace remontowe przy wiaduktach. Będą utrudnienia.

10 czerwca 2024, 14:02
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jest na etapie realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu siatkami estakad usytuowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 w Gnieźnie.
Zadanie dotyczy "wiaduktów Solidarności" oraz estakad
usytuowanych przy cmentarzach usytuowanych wzdłuż ul. Żuławy i ul. Świętokrzyskiej.
 
Wykonawca na podstawie zaopiniowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu
przed przystąpieniem do prac będzie etapami wyłączał parkingi usytuowane pod
obiektami w celu realizacji robót.
 
Prace rozpoczną się na "wiadukcie Solidarności" od najbliższego
poniedziałki tj. od 10.06.2024r. od wprowadzenia pierwszego etapu
tymczasowej organizacji ruchu wyłączającej z użytkowania cześć parkingu
znajdującą się pomiędzy drogą do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Gnieźnie a przyczółkiem od strony ronda Wałęsy.
 
Kolejny etapem będzie wyłączenie części parkingu znajdującego się najbliżej
ciągu głównego drogi wojewódzkiej (Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego)
obejmującego 4 przęsła estakady.
 
W następnym etapie wyłączeniu podlegać będzie cały parking pod estakadą
zlokalizowany pomiędzy drogą do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Gnieźnie a Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego ( DW 194).
 
Jednocześnie nie przewiduje się wyłączenia z użytkowania dojazdu do PWiK w
Gnieźnie oraz cześć parkingu zamknięta w pierwszym etapie udostępniona
zostanie po zakończeniu i odbiorze tam robót, przed wprowadzeniem kolejnych
zamknięć.
 
Wykonawca przewiduje, że zamknięcia ww. parkingów realizowane będą
sukcesywnie na przestrzeni około miesiąca.
 
Dla estakad w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 zlokalizowanych przy
cmentarzach Wykonawca jest na etapie opracowywania projektu tymczasowej
organizacji ruchu.

Podziel się

Komentarze


Pozostałe wiadomości