Wiadomości

Burmistrz Wrześni zawieszony w czynnościach służbowych.

9 listopada 2023, 09:01, Cba.gov.pl
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu dokonali zatrzymania samorządowca oczekującego łapówki od przedsiębiorcy w związku z możliwością dalszej realizacji inwestycji w postaci budowy biogazowni.
Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.
Powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadzą śledztwo pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy powoływania się przez ustalone osoby w okresie od grudnia 2017 roku do września 2019 roku na terenie całego kraju na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, a także utwierdzania innych osób w przekonaniu o istnieniu takich wpływów oraz podjęcia się pośrednictwa w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych, w zamian za udzielanie korzyści majątkowych, tj. o przestępstwo z art. 230 §1 kk.
 
Zarzut za złożenie propozycji korupcyjnej przez samorządowca
Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że samorządowiec za pośrednictwem innych osób złożył korupcyjną propozycję przedsiębiorcy w zamian za możliwość dalszej realizacji inwestycji w postaci budowy biogazowni, co byłoby możliwe po cofnięciu wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości, na której inwestycja miała być zrealizowana. Przedsiębiorca nie zgodził się na wręczenie „łapówki” w określonej kwocie w wysokości 200 000,00 zł i stąd ostatecznie inwestycja miała nie dojść do skutku.
W dniu 6 listopada 2023 r. na podstawie postanowienia Prokuratora funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu dokonali zatrzymania mężczyzny na terenie województwa wielkopolskiego. W miejscu zamieszkania podejrzanego zostało przeprowadzone przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych mogących mieć znaczenie w sprawie. Podejrzany został doprowadzony do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzut z art. 228 k.k.
 
Zastosowane środki zapobiegawcze w śledztwie
Wobec podejrzanego Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: zawieszenia w czynnościach służbowych, dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, zakaz opuszczenia kraju oraz zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi w sprawie. W trakcie czynności przeszukania w miejscu zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zajęcia tymczasowego mienia w wysokości 5 150,00 USD.
 
Prowadzona sprawa jest rozwojowa
To trzecia realizacja procesowa w prowadzonym wielowątkowym postępowaniu przygotowawczym. W śledztwie zarzuty otrzymało już łącznie 5 osób.

Podziel się

Komentarze


Pozostałe wiadomości